THANH TAM SCHOOL

Giới thiệu - Sứ mệnh

GIỚI THIỆU

Dòng thánh Phaolô thành Chartres thuộc Giáo phận Đà Nẵng do các nữ tu điều hành trải dài trên 13 tỉnh, bao gồm các tỉnh miền Trung của ViệtNam.

Read more...

Định hướng - Mục tiêu

ĐỊNH HƯỚNG:

Mở rộng việc hội nhập cho các trẻ khuyết tật trong tỉnh Quảng Nam vàThành phố Đà Nẵng nhằm giúp các em có được những công cụ và kinh nghiệm cần thiết để đạt đến một nền giáo dục tuyệt hảo.

Read more...

Bảo đảm tính toàn vẹn liêm chính

Chúng tôi thận trọng trong việc bảo đảm tính toàn vẹn-liêm chính cho mỗi dự án được tài trợ qua Hội dòng của mình. Để đạt mục đích này:

Mỗi dự án đều đòi hỏi các thành viên trong ban quản trị của trường chuyên biệt Thanh Tâm xét duyệt. Tiến trình chi tiêu nguồn tài trợ sử dụng kỹ thuật hiệu lực, bảo đảm và đáng tin cậy nhất.

Read more...

Các dự án - Phương thức vận hành

CÁC DỰ ÁN

 - Học bổng cho học sinh trường Chuyên Biệt Tư Thục Thanh Tâm.

- Học bổng mở các khóa đào tạo giáo viên vì lợi ích của thanh thiếu niên khuyết tật.

- Cung cấp dụng cụ và trang thiết bị cho các lớp học của trường.

Read more...

Phương thức thực hiện cụ thể

Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm sẽ đưa những dự án trường đang thực hiện lên trang web.

Sau đó, quí vị có thể xem xét yêu cầu của dự án và hỗ trợ một số tiền nào đó tuỳ theo tấm lòng hảo tâm của quý vị. Khi một dự án đạt mục tiêu tài trợ, chúng tôi sẽ chuyển những đóng góp của quý vị đến những thanh thiếu niên khuyết tật.

Read more...

Chi tiết thông tin ngân hàng của chúng tôi

THÔNG TIN NGÂN HÀNG 

Tên ngân hàng :  NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 

Địa chỉ : 140 – 142 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Read more...

Home ĐÓNG GÓP