THANH TAM SCHOOL

Quảng đại

Quảng đại là cho đi và chia sẻ. Bạn chia sẻ một cách vô tư, không phải với ý tưởng được nhận lại điều gì đó. Bạn tìm ra cách mang lại cho người khác niềm hạnh phúc. Quảng đại là một trong những cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu và tình bạn.

 

 

Bạn đang thực hành lòng quảng đại khi…

  • ·Suy nghĩ thấu đáo về nhu cầu của người khác
  • ·Để ý khi người khác cần giúp đỡ
  • ·Cho đi một cách vô tư mà không chờ đền đáp
  • ·Cho là cho hết, không giữ lại chút gì
  • ·Sẵn sàng hy sinh vì người khác.
  • ·Sử dụng sự khôn ngoan khi chia sẻ những của riêng quí giá
 

Khẳng định

Tôi là người quảng đại. Tôi tìm kiếm  cơ hội để cho đi và chia sẻ. Tôi dành thời gian để suy nghĩ cặn kẽ. Tôi cho đi một cách vô tư, trọn vẹn, và đầy hân hoan.