THANH TAM SCHOOL

Dân tộc Ba Na

Tên gọi khác

Tơ Lô, Giơ Lâng, (Y Lăng), Rơ Ngao, (Krem), Roh, Con Kde, A La Công, Kpăng Công, Bơ Môn

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

Read more...

Dân tộc Bố Y

Tên gọi khác

Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn, Pu Nà

Nhóm ngôn ngữ
Tày - Thái

Read more...

Dân tộc Brâu

Tên gọi khác

Brạo

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

Read more...

Dân tộc Bru - Vân Kiều

Tên gọi khác

Bru, Vân Kiều, Mang Cong, Trì, Khùa

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

Read more...

Dân tộc Chăm

Tên gọi khác

Chàm, Chiêm thành, Hroi

Nhóm ngôn ngữ
Malayô - Pôlinêxia.

Read more...

Dân tộc Chơ Ro

Tên gọi khác

Đơ-Ro, Châu Ro

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

Read more...

Dân tộc Chu - ru

Tên dân tộc:

Chu Ru (Cho Ru, Ru).

Dân số:
Trên 10.000 người.

Read more...

Dân tộc Chứt

Tên gọi khác

Rục, Sách, A rem, Mày, Mã liềng, Tu vang, Pa leng, Xe lang, Tơ hung, Cha cú, Tắc cực, U mo, Xá lá vàng

Nhóm ngôn ngữ
Việt - Mường

Read more...

Dân tộc Co

Tên gọi khác

Cor, Col, Cùa, Trầu

Nhóm ngôn ngữ
Môn - Khmer

Read more...

Dân tộc Cơ - ho

Tên dân tộc:

Cơ Ho (Xrê, Nộp, Cơ lon, Chil, Lát, Tring)

Dân số:
Gần 100.000 người.

Read more...

Home Thông Tin Các Dân tộc Việt Nam