THANH TAM SCHOOL

Tình thương và trách nhiệm

Ngoài các công việc chuyên môn ở Khối Hướng Nghiệp, Soeur Hiệu trưởng đề nghị tôi dạy lớp Bổ túc văn hóa cho các em khuyết tật của khối. Đêm về tôi băn khoăn trăn trở, suy nghĩ: Dạy như thế nào đây? Tôi – cô giáo dạy văn, đứng lớp là chuyện thường nhưng đây lại là lớp của các em khuyết tật.

Read more...

Chương trình sự kiện 2013