THANH TAM SCHOOL

Bộ Môn Vẽ Quảng Cáo

Đối tượng tham gia:

- Khiếm thính,

- Khó khăn vận động ở 2 chi dưới

Các khóa học chính:

- Căn bản : khóa học mỹ thuật cơ bản – 3 tháng bắt buộc

- Nâng cao : khóa học chuyên ngành đồ họa, phục hồi ảnh.

 

 

Hình thức đào tạo:

Lý thuyết : chiếm 20% thời gian (giáo viên hướng dẫn trực tiếp)

Thực hành : chiếm 80% thời gian (tổ chức tại trường và thực hành tại công ty)

 Kết quả đầu ra:

- Học sinh tốt nghiệp khóa học

- Đối với thiết kế đồ họa: Vẽ đồ họa tại công ty quảng cáo, hướng dẫn cho trẻ khuyết tật khác tại trường.

- Đối với nghề phục hồi ảnh: làm việc minilab.Chứng chỉ nghề :

- Đã hoàn thành khóa học chuyên ngành vẽ quảng cáo

 Tiếp thị & kinh doanh:

- Phôi liệu

- Giấy

- Mực in

 Sản phẩm

- Mẫu thiết kế

- Ảnh củ phục hồi.

 Tiếp Thị

- Giới thiệu và trưng bày sản phẩm : tại trường và internet
 

Giáo viên

- Giáo viên thiết kế đồ họa : anh Phúc

- Giáo viên vẽ tranh : Cô Hương

- Giáo viên thủ công mỹ nghề : Cô Thủy

- Giáo viên làm việc bán thời gian và đứng lớp tuần 3 buổi ; Các trợ giảng và CTV quản lớp thời gian còn lại