THANH TAM SCHOOL

Brochure Thông Cáo Tuyển Sinh

Brochure thông cáo tuyển sinh khối hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật.

Quý vị có thể download full pdf nơi đây.

Hoặc xem chi tiết sau đây:

Read more...

Thông Báo Tuyển Sinh Khối Hướng Nghiệp Thanh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đà nẵng, ngày 05 tháng 09 năm 2012

Read more...

Mô Tả Thực Trạng

Người khuyết tật có quyền ước mơ và hoài bão như mọi người. Vì vậy, họ luôn cố gắng vươn lên, vượt qua những hạn chế chức năng do khuyết tật gây nên để hoà nhập xã hội bằng chính khả năng và khối óc của mình.

Read more...

Mục Đích Và Ý Nghĩa Của Việc Hướng Nghiệp

1. Mục đích:

Tạo nên mô hình khép kín thực hiện can thiệp sớm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, hướng đến phát triển toàn diện, phát huy mọi tiềm năng của trẻ.

Read more...

Chiến Lược Phát Triển Khối Hướng Nghiệp

1. Mục tiêu phát triển khối hướng nghiệp:

xây dựng và phát triển cơ sở dạy nghề bán hòa nhập dành riêng cho thanh thiếu niên khuyết tật, thường xuyên có ít nhất 70% số học viên là người khuyết tật.

Read more...

Đơn đăng ký học nghề

Các em thân mến!

Đễ hỗ trợ các em tốt hơn trong việc làm đơn nhập học, nay Trung Tâm Thanh Tâm cung cấp sẳn mẫu đơn xin nhập học, các em có thể  download nơi đây để tham khảo.

Read more...

Phiếu Khảo Sát Học Viên

Các em thân mến!

Để giúp các em có thể đánh giá được khả năng của bản thân và dễ dàng trong việc chọn nghề để học, nay nhà trường cung cấp sẵn hồ sơ khảo sát dành cho học viên. Xin vui lòng download phiếu khảo sát nơi đây.

Read more...