THANH TAM SCHOOL

Mục Đích Và Ý Nghĩa Của Việc Hướng Nghiệp

1. Mục đích:

Tạo nên mô hình khép kín thực hiện can thiệp sớm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật, hướng đến phát triển toàn diện, phát huy mọi tiềm năng của trẻ.

Xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và không phân biệt đối xử, mà nơi đó các em được chăm sóc, bảo vệ và định hướng nghề nghiệp phù hợp dưới sự trợ giúp không vụ lợi của nhà trường, giáo viên, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm.

Nâng cao năng lực cho thanh thiếu niên khuyết tật cả về học vấn, nghề nghiệp lẫn kỹ năng sống để họ có thể trở thành những cá nhân có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Tạo cơ hội thanh thiếu niên khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội và góp phần xây dựng đất nước một cách bình đẳng như những công dân khác.

Đối với các em đang theo học tại trường: sau khi học văn hóa, một số thanh thiếu niên khuyết tật có nguyện vọng học nghề sẽ được nhà trường tiếp tục định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mỗi em, giúp các em có cơ hội hòa nhập xã hội tốt hơn. Đối với các trường hợp khác tại cộng đồng, nhà trường sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã hội sẽ tổ chức tuyển chọn những em có nguyện vọng chính đáng theo quy trình tuyển sinh của nhà trường.

Nâng cao nhận thức của xã hội về chương trình hướng nghiệp tạo nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật, nhà trường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp xã hội thông qua mạng lưới doanh nghiệp đỡ đầu, duy trì sự hỗ trợ thường xuyên đầu ra của khối hướng nghiệp, một mặt khuyến khích những nỗ lực của các em một mặt cũng định hướng sản phẩm phù hợp mà thị trường chấp nhận. Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, tổ chức sự kiện tại cộng đồng để có cơ hội giới thiệu chương trình hướng nghiệp để người dân hiểu biết một cách đầy đủ quyền được sống, quyền được thể hiện, và quyền được mưu cầu hạnh phúc của thanh thiếu niên khuyết tật.

 

2. Ý nghĩa:

2.1. Ở cấp độ từng cá nhân, chương trình giúp thanh thiếu niên khuyết tật:

Nhận biết quyền và nhận ra các giá trị và tiềm năng của bản thân

Cải thiện kỹ năng sống

Đạt được tri thức

Xây dựng khả năng tự lực

Nhận biết trách nhiệm cá nhân

 

2.2. Ở cấp độ giữa cá nhân với nhau, chương trình giúp thanh thiếu niên khuyết tật:

Nhận biết tầm quan trọng của việc cùng nhau thay đổi hoàn cảnh hiện tại

Nhận biết quyền tự quyết và chống phân biệt đối xử

Xây dựng kỹ năng nhóm, kỹ năng hòa nhập xã hội

Biết cách xác định và tận dụng các nguồn lực vì mục tiêu cá nhân và tập thể.

 

2.3. Ở cấp độ vĩ mô, chương trình giúp thanh thiếu niên khuyết tật:

Trở thành những lãnh đạo hoặc lên tiếng bảo vệ cho sự bình đẳng xã hội đối với người khuyết tật, phá bỏ rào cản phân biệt đối xử của một số bộ phận trong xã hội và tham gia quá trình ra quyết định có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và những người có cùng hoàn cảnh.

Tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội có cùng mối quan tâm.

 

Thanh Tam School

Home Việc Làm Hoạt Động Dạy Nghề Thông Cáo Tuyển Sinh Mục Đích Và Ý Nghĩa Của Việc Hướng Nghiệp