THANH TAM SCHOOL

Chiến Lược Phát Triển Khối Hướng Nghiệp

1. Mục tiêu phát triển khối hướng nghiệp:

xây dựng và phát triển cơ sở dạy nghề bán hòa nhập dành riêng cho thanh thiếu niên khuyết tật, thường xuyên có ít nhất 70% số học viên là người khuyết tật.

Mục tiêu 1:

Hoàn thiện chương trình phát triển nghề toàn diện lấy học viên làm trung tâm; công khai và minh bạch tiến trình tuyển sinh đầu vào và tốt nghiệp khóa học; chất lượng đào tạo được chú trọng nhằm giúp học viên có tay nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường.

 

Mục tiêu 2: 

Kiện toàn và tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc học tập nghiên cứu của giáo viên về công tác hướng nghiệp cũng như nghiệp vụ sư phạm.

 

Mục tiêu 3: 

Phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, phòng học nghề, xưởng thực hành để luôn đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất, học viên có cơ hội tiếp cận trang thiết bị hiện đại, thực hành trong môi trường thân thiện để có thể làm việc hiệu quả sau này.

 

Mục tiêu 4: 

Mở rộng quan hệ và liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, với các trung tâm hướng nghiệp khác để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt xu hướng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu hướng nghiệp của xã hội hiện tại. Qua đó tạo điều kiện để học viên có nhiều cơ hội thực tập thực tế, nhiều cơ hội chọn lựa công việc sau khi hoàn thành các khóa học.

 

Sự phát triển chung của khối hướng nghiệp làm một trong những hoạt động ưu tiên có định hướng của nhà trường. Để thực hiện điều này, tất cả giáo viên và cộng tác viên trong mỗi bộ môn hướng nghiệp cộng tác và làm việc với nhau tích cực và có hiệu quả. Đồng thời rất cần sự hỗ trợ lãnh đạo nhà trường và các doanh nghiệp đở đầu tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để khối hướng nghiệp liên tục phát triển.   

 

2. Giải pháp tiếp cận lấy học viên làm trung tâm:

Hội người khuyết tật TP Đà Nẵng (DPO): Liên hệ chặt chẽ với DPO tổ chức tư vấn, tuyển chọn và giới thiệu việc làm cho học viên sau khi kết thúc khóa học, giúp học viên có điều kiện thuận lợi về sinh kế và tham gia hoạt động chung của xà hội.

Phương pháp giảng dạy linh hoạt và toàn diện “kỹ năng sống – tạo nghề - hòa nhập xã hội”. bên cạnh việc học nghề, các học viên tham gia các khoá tập huấn về kỹ năng sống và hoạt động xã hội để giúp bản thân có đủ tự tin về kiến thức và kinh nghiệm sống khi tiếp cận môi trường làm việc bên ngoài. Tham vấn đồng cảnh và hoạt động nhóm sẽ được ưu tiên triển khai thực hiện trong chương trình học tập. Chính hoạt động ngoại khóa này sẽ giúp học viên nâng cao năng lực điều hành, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, từ đó giúp các em sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hộil

Mạng lưới danh nghiệp đở đầu: để định hướng tốt cho chương trình hướng nghiệp, một mạng lưới doanh nghiệp đở đầu được thiết lập. Mạng lưới này không những ủng hộ về mặt tinh thần lẫn vật chất mà còn làm chổ dựa đầu ra của chương trình.

Liên kết với cộng đồng địa phương: Quan hệ đối tác với chính quyền địa phương là một trong những mục tiêu hàng đầu và lâu dài của chương trình. Chính nhờ mối quan hệ này sẽ tăng cường sự hợp tác của gia đình; huy động nguồn lực hỗ trợ của địa phương; và liên kết hỗ trợ học viên khi tốt nghiệp ra trường về làm nghề tại cộng đồng.

Home Việc Làm Hoạt Động Dạy Nghề Thông Cáo Tuyển Sinh Chiến Lược Phát Triển Khối Hướng Nghiệp