THANH TAM SCHOOL

Đơn đăng ký học nghề

Các em thân mến!

Đễ hỗ trợ các em tốt hơn trong việc làm đơn nhập học, nay Trung Tâm Thanh Tâm cung cấp sẳn mẫu đơn xin nhập học, các em có thể  download nơi đây để tham khảo.

 


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ


1. Số phiếu: ..............................................

(Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếú)                     

2. Đăng ký học nghề ( đánh dấu X vào          hoặc ghi rõ nghề muốn đăng ký học)


 - Kỹ Thuật may  [  ]               

 - Kỹ Thuật làm bánh [  ]

 - Kỹ Thuật làm vườn  [  ]

 - May dân dụng [  ]

 - Mộc dân dụng [  ]

 - Hội họa – thủ công mỹ nghệ [  ]

 - Vẽ quảng cáo [  ]

 - Nghề khác .......................................


 

Tại Cơ sở hướng nghiệp Thanh Tâm 157B Phan Tứ - P. Mỹ An – Q. Ngũ Hành Sơn


3Họ và tên đầy đủ của thí sinh(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa) 

...........................................................................................Giới tính ( Nam hay Nữ) : ............................

4. Ngày, tháng, năm sinh:     .............................................................................................................

5. Dân tộc: ........................................................................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú tại: ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

{Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã - phường, huyện, tỉnh, thành phố...)

7. Dạng khuyết tật: ..........................................................................................................................

 ( Ghi rõ tình trạng khuyết tật của mình, theo giấy xác nhận của bệnh viện)

8. Đã theo học trường nào? ghi rõ tên trường, địa chỉ) ....................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

9. Học hết lớp mấy? .........................................................................................................................

10. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)             –––––––––

11. Khi cần liên lạc với: .....................................................................................................................

........................................................ ...............................................................................................

 (Khi có việc cần, thì sẽ liên lạc với người nhà là ai, ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành.

Ngày…..tháng….. năm 200….

Chữ ký của học viên

(Ký, ghi rõ họ tên)