THANH TAM SCHOOL

Phiếu Khảo Sát Học Viên

Các em thân mến!

Để giúp các em có thể đánh giá được khả năng của bản thân và dễ dàng trong việc chọn nghề để học, nay nhà trường cung cấp sẵn hồ sơ khảo sát dành cho học viên. Xin vui lòng download phiếu khảo sát nơi đây.

 Xin các em vui lòng điền đầy đủ, chính xác thông tin vào phiếu này và nộp cùng với hồ sơ khi đăng ký xin học nghề tại trường CBTT Thanh Tâm.

BGH Trường CBTT Thanh Tâm