THANH TAM SCHOOL

Làm Thế Nào Để Giải Quyết Một Số Vấn Đề Chung Nơi Làm Việc?

ĐẠI DIỆN VÀ HỖ TRỢ CÁC THÀNH VIÊN VỚI SỨC KHỎE TÂM THẦN

NHỮNG VẤN ĐỀ TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Hướng dẫn cho đại diện công đoàn


Làm thế nào để giải quyết một số vấn đề chung nơi làm việc?

Read more...

Những Điều Khác Công Đoàn Có Thể Làm

Những điều khác Công đoàn có thể làm

Công đoàn muốn nơi làm việc là một nơi tốt để làm việc cho tất cả mọi người, và có những điều họ có thể làm để cải thiện môi trường làm việc cho tất cả mọi người. Điều này sẽ không chỉ hỗ trợ người đã có vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng  cũng có thể giúp đỡ những người khác phát triển trong một môi trường làm việc tốt.

Read more...

Home Việc Làm Hoạt Động Giúp Đỡ Người Khuyết Tật Tìm Việc Làm Phần Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp Muốn Giúp Người Khuyết Tật Tìm Việc Làm