THANH TAM SCHOOL

Làm Thế Nào Để Giải Quyết Một Số Vấn Đề Chung Nơi Làm Việc?

ĐẠI DIỆN VÀ HỖ TRỢ CÁC THÀNH VIÊN VỚI SỨC KHỎE TÂM THẦN

NHỮNG VẤN ĐỀ TẠI NƠI LÀM VIỆC

 Hướng dẫn cho đại diện công đoàn


Làm thế nào để giải quyết một số vấn đề chung nơi làm việc?

 

Mục đích của phần này là để khám phá những khó khăn chung các đại diện phải đối mặt khi  xử lý với các thành viên có vấn đề sức khỏe tâm thần. Thông qua các ví dụ, bài này giúp chúng ta làm thế nào có thể giải quyết các vấn đề. Chúng ta tìm giải pháp để có lợi cho  thành viên – cũng như cho người chủ doanh nghiệp.

Tuyển dụng:

Công đoàn có thể có ít hoặc không có ảnh hưởng về chính sách hoặc quy trình tuyển dụng.  Nhưng nếu người chủ doanh nghiệp đã có những chính sách thừa nhận người khuyết tật, công đoàn ở một vị trí tốt để tư vấn cho người chủ doanh nghiệp:

 • Tích cực khuyến khích nộp đơn xin việc từ những người có vấn đề sức khỏe tinh thần.

 • Đảm bảo kiểm tra y tế là một yêu cầu hoặc cho tất cả những người nộp đơn hoặc không cho ai hết - người chủ doanh nghiệp không thể chỉ kiểm tra y tế những người bị nghi có khuyết tật, như thế có thể xem là phân biệt đối xử bất hợp pháp.

 • Đảm bảo kiểm tra y tế chỉ được sử dụng để xem có người đó cần những điều chỉnh hợp lý nơi làm việc.

Trong công việc hàng ngày của một đại diện, có bốn lĩnh vực chính mà thành viên có vấn đề sức khỏe tâm thần có thể cần hướng dẫn:

         • Tiết lộ vấn đề sức khỏe tâm thần

         • Điều chỉnh hợp lý nơi làm việc

         • Ốm đau vắng mặt, và

         • Các vấn đề sức khỏe và an toàn (H & S).

 

Tiết lộ vấn đề sức khỏe tâm thần

Những người có vấn đề sức khỏe tâm thần có thể không muốn tiết lộ những khiếm khuyết của họ, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội được công việc làm, hoặc giữ việc làm một khi họ được tuyển dụng.

Không có pháp lý nào bắt buộc người khuyết tật phải tiết lộ khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe lâu dài của họ.  Tuy nhiên, nếu họ chọn không làm điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng của họ để khẳng định quyền hợp pháp theo Đạo luật phân biệt đối xử người khuyết tật  (Xem đoạn 7,27 và 7,28 của Bộ luật thực hành theo luật định của DRC về việc làm và nghề nghiệp trong Ủy Ban Bình Đẳng và Nhân Quyền website www.equalityhumanrights.com)

Quyết định tiết lộ là một quyết định cá nhân sâu sắc, nhưng công đoàn nên khuyến khích các thành viên tiết lộ vấn đề sức khỏe tâm thần của họ đến người chủ doanh nghiệp, và từ đó trách nhiệm điều chỉnh hợp lý là từ người chủ  doanh nghiệp.

Một nhân viên có thể tiết lộ vấn đề sức khỏe tâm thần đến những người sau đây:

• Một  đại diện công đoàn

• Một đồng nghiệp

•  Cố vấn sức khỏe / y tế đại diện cho người chủ doanh nghiệp

• Một người quản lý trưc tiếp

• Trong những buổi tập vô danh về khuyết tật.

 

 

Câu hỏi

Là một đại diện công đoàn tôi nên làm gì nếu một thành viên nói với tôi rằng họ cảm thấy chán nản hoặc bị áp lực nhiều hơn bình thường?

1. Hãy biết rằng thành viên đó có thể không nhận ra rằng họ có vấn đề sức khỏe tâm thần. Họ chỉ đơn giản nói rằng họ cảm thấy căng thẳng hoặc chán nản, rằng họ mất ngủ hoặc có những thay đổi tâm trạng, hoặc có một số vấn đề khác. Cũng có thể người đó đang phản ứng một sự kiện xảy ra gần đây, chẳng hạn như mất một người thân yêu hay một mối quan hệ lâu dài vừa chấm dứt.

2. Trấn an thành viên đó là bạn và công đoàn sẽ hỗ trợ thành viên tới mức tối đa.

3. Cho thành viên thời gian để giải thích mọi việc theo cách riêng của họ; bạn không cần  phải cung cấp các giải pháp ngay lập tức - đôi khi người ta chỉ cần nói chuyện.

 

4. Hãy cố gắng  trung thực. Nếu bạn không biết phải nói gì hoặc trả lời thế nào, bạn không cần giả vờ. Nói với họ bạn muốn hỗ trợ họ và bạn sẽ làm việc với họ, và bạn có thể cần phải tìm hiểu thêm thông tin để giúp cả hai.

5. Cung cấp cho thành viên một số thông tin về các loại điều chỉnh có thể giúp đỡ họ, và giúp họ quyết định cách nào bạn làm việc với họ để thảo luận vấn đề này với người chủ doanh nghiệp nếu thích hợp.

 

Một điểm khởi đầu tốt khi một thành viên yêu cầu đại diện giúp đỡ là cung cấp cho họ một số thông tin cơ bản về quyền lợi của họ theo Luật Người Khuyết Tật (bạn có thể tìm thấy điều này trên website của TUC, www.tuc.org.uk).  Có thể đại diện không rõ  thành viên có được trực thuộc vào Luật Khuyết Tật không, nhưng TUC khuyên đại diện giả định rằng người đó có thể có quyền theo Luật Khuyết Tật,  và sau đó các cuộc thảo luận được chuyển sang những điều chỉnh hợp lý để hỗ trợ nhân viên tại nơi làm việc.

Đại diện cũng có thể yêu cầu thành viên có muốn được chỉ dẫn đến các tổ chức hữu ích khác. Công đoàn cần phải đảm bảo rằng người đại diện  trong công đoàn là người có khả năng nói chuyện cách hiệu quả nhất để giúp thành viên của họ. Công đoàn nên nhớ rằng một số đại diện có thể thấy rằng làm việc với thành viên với vấn đề sức khỏe tâm thần khó khăn cho họ, vì vậy công đoàn cần cung cấp hỗ trợ và tư vấn cần thiết cho đại diện.

 

Những điều chỉnh hợp lý

Luật Người Khuyết Tật cho người khuyết tật quyền yêu cầu những điều chỉnh hợp lý tại nơi làm việc của họ.

Đây là một số ví dụ về điều chỉnh hợp lý đã giúp thành viên:

A  Cho phép nhân viên được  điều chỉnh giờ làm việc

 Một thành viên của PCS đoàn có một căn bệnh trầm cảm. Cô uống thuốc vào buổi sáng mà không có hiệu lực cho đến một vài giờ. Điều này, kết hợp với thực tế là cô đã không ngủ ngon vào ban đêm, có nghĩa là cô ấy thường không có khả năng đến làm việc trước giờ làm việc thông thường bắt đầu. Cô ấy sẽ gọi điện xin nghỉ ốm và điều này đã dẫn đến quản lý người chủ doanh nghiệp bắt đầu thủ tục hành chính là cho là cô vắng mặt ngày hôm đó.

 Đại diện của cô đã làm việc với người chủ doanh nghiệp và họ đồng ý cho cô đến văn phòng trễ, khi thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, và cho phép cô có thể làm việc trễ vào buổi tối để bù lại thời gian thiếu. Điều này có nghĩa rằng cô ấy có thể hoàn thành công việc của mình đúng giờ, cải thiện hồ sơ bệnh tật và giảm bớt áp lực đối với cô ấy.

 

B. Cho phép nghỉ giải lao thường hơn những người khác

C.  Cung cấp  một người 'bạn đồng hành' tại nơi làm việc

D. Thay đổi trách nhiệm làm việc.

E.  Thay đổi cách giám sát và những phương pháp thẩm định

F. Chuyển qua một vai trò khác