THANH TAM SCHOOL

Những Điều Khác Công Đoàn Có Thể Làm

Những điều khác Công đoàn có thể làm

Công đoàn muốn nơi làm việc là một nơi tốt để làm việc cho tất cả mọi người, và có những điều họ có thể làm để cải thiện môi trường làm việc cho tất cả mọi người. Điều này sẽ không chỉ hỗ trợ người đã có vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng  cũng có thể giúp đỡ những người khác phát triển trong một môi trường làm việc tốt.

 

Sau đây là một danh sách về những thực hành tốt (tuy chưa được đầy đủ):              

  • Tại nơi làm việc, đảm bảo càng nhiều đại diện đã được đào tạo về sức khỏe tâm thần càng tốt. Hãy cố gắng tạo điều kiện cho thành viên với các vấn đề sức khỏe tâm thần tham gia vào khóa đào tạo này.
  • Đào tạo một hoặc hai người trong từng ngành, từng khu vực để trở thành những chuyên gia tư vấn về sức khỏe tâm thần. Những người này có thể có một sự hiểu biết toàn diện hơn về vấn đề sức khỏe tâm thần và những cách thức để hỗ trợ tốt trong môi trường làm việc.
  • Giao lưu với các đoàn thể khác để chia sẻ kiến thức và  để thực hành tốt hơn.
  • Xem xét lại các chính sách và thủ tục đánh giá để đảm bảo họ không phân biệt đối xử đối với các thành viên có vấn đề sức khỏe tâm thần.
  • Xác định rõ ràng vị trí của công đoàn trong việc tích cực hỗ trợ các thành viên với vấn đề sức khỏe tâm thần, và ủng hộ điều này bằng việc tổ chức sự kiện, hay giao lưu, học hỏi.
  • Hỗ trợ người chủ doanh nghiệp tổ chức những buổi họp nội bộ và với các doanh nghiệp khác để hỗ trợ những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
  • Trình bày những mối quan tâm và khuyến nghị các nhà quản lý.
  • Khuyến khích người chủ doanh nghiệp thiết lập một Chương trình hỗ trợ nhân viên chính thức.