THANH TAM SCHOOL

Hệ thống chữ cái bằng ngón tay

Trích Pháp Lệnh Về Người Tàn Tật Ban Hành Năm 1998

Điều 3:

Mục 2: Người tàn tật được Nhà Nước và xã hội trợ giúp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Mục 3: Người tàn tật có trách nhiệm khắc phục khó khăn để hòa nhập cộng đồng, tuân thủ pháp luật, trật tự công cộng và tôn trọng đạo đức xã hội.

Read more...

Những quy định của nhà nước đối với việc tuyển dụng người khuyết tật

Trích Bộ luật Lao động của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1994 ( Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002)

Điều 125:

Mục 1: Nhà nước bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu nhận, tạo việc làm cho người tàn tật. Hàng năm nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người tàn tật phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để người tàn tật tự tạo việc làm và tự ổn định cuộc sống.

Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 6

Người khiếm thính hoặc khó nghe

Đừng đưa ra những giả định về khả năng giao tiếp hoặc cách giao tiếp của một người khiếm thính.  Luôn luôn yêu cầu họ cho bạn biết họ thích giao tiếp cách nào.

Hãy nhớ rằng đối với nhiều người khiếm thính, ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ đầu tiên và do đó là phương pháp ưa thích để giao tiếp.

Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 5

Người khuyết tật vật lý

  Khi nói chuyện với một người xử dụng xe lăn, hãy nói chuyện thẳng vào mặt người đó, như thế bạn có thể có một cuộc trò chuyện trên cơ sở bình đẳng. Có nghĩa là bạn phải cúi người hoặc ngồi xuống.

Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 4

Người có khó khăn học tập

Chúng tôi là một nhóm người có khó khăn học tập. Chúng tôi sống và làm việc ở Barking và Dagenham. Đây là những gì chúng tôi muốn nói.

  • Một số người thích được gọi là "khách hàng” trong khi những người khác thích được gọi là" người sử dụng dịch vụ” vì nó cho thấy các nhân viên đang làm việc cho chúng tôi. "

    Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 3

Cách tổ chức của xã hội

 Điều này liên quan đến cách các tổ chức và những người trách nhiệm thực hiện những chính sách, pháp luật và quyết định đã không để ý, đã loại trừ hay làm tiền trên người khuyết tật. Nó bao gồm những việc như các công ty tính phí nhiều tiền hơn cho những nơi nghỉ hè có lối đi cho người khuyết tật , ngôn ngữ ký hiệu không được giảng dạy trong các trường học, người khuyết tật được miêu tả một cách tiêu cực trên báo chí và truyền hình.

Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 2

Bình đẵng khuyết tật

Trong 30 năm qua, người khuyết tật đã vận động và giành nhân quyền liên quan đến người khuyết tật. Ngày nay, phân biệt đối xử, thành kiến, thái độ tiêu cực, và ấn tượng với người khuyết tật đều không thể chấp nhận được và nhiều chính phủ trên khắp thế giới đang đáp ứng các kêu gọi đưa ra những pháp luật để thực thi việc này. Ví dụ, năm 1995 tại Anh quốc, Đạo luật phân biệt đối xử người khuyết tật trở thành pháp luật (tuy nhiên chúng tôi vẫn đang chờ đợi đạt quyền dân sự đầy đủ). Trong năm 1998, Đạo luật Nhân quyền đã trở thành pháp luật và trong năm 2003, ngôn ngữ ký hiệu Anh đã được chấp nhận như là một ngôn ngữ chính thức.

Read more...

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần1

Cùng nhau Làm việc cho sự bình đẳng

Trung tâm cho cuộc sống độc lập, và hòa hợp (Inclusive Consortium (CIIIL))

Giới thiệu

Read more...

Home Việc Làm Hoạt Động Giúp Đỡ Người Khuyết Tật Tìm Việc Làm Thông Tin Liên Quan Đến Việc Giúp Người Khuyết Tật Tìm Việc Làm