THANH TAM SCHOOL

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần1

Cùng nhau Làm việc cho sự bình đẳng

Trung tâm cho cuộc sống độc lập, và hòa hợp (Inclusive Consortium (CIIIL))

Giới thiệu

 

Đây là phiên bản thứ hai của cuốn sách này, và đã được cho một cái tên mới để phản ánh các vấn đề hiện tại và tầm nhìn về khuyết tật. Chúng tôi đã viết lại và cập nhật thông qua tham vấn với những người khuyết  tật, các tổ chức khuyết tật và cộng đồng của Barking và Dagenham.

Một lần nữa, Hội đồng Barking và Dagenham hỗ trợ tập sách này, và cũng có in bảng chữ lớn, trên băng nhựa, trong chữ nổi Braille, và các ngôn ngữ khác được sử dụng trong cộng đồng.

Tại Hội thảo Bình đẳng cho Người khuyết tật tổ chức vào tháng hai năm 2004, chúng tôi đã đồng ý về định nghĩa của 'khiếm khuyết' và 'khuyết tật'.  Các định nghĩa trong sách này là các điều khoản được chấp nhận, và chúng tôi sẽ xử dụng để thách thức và đối phó với sự phân biệt đối xử người khuyết tật.

Từ khi khuyết tật đã được công nhận như là một vấn đề bình đẳng, cộng đồng và Hội đồng Can thiệp cho Bình đẵng bắt đầu công việc.

Tập sách này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy bình đẳng khuyết tật phù hợp với mô hình xã hội của người khuyết tật, loại bỏ các rào cản dẫn đến phân biệt đối xử, và thúc đẩy xử dụng ngôn ngữ và thực hành theo sự ưa thích của tất cả những người khuyết tật từ trẻ em, người trẻ tuổi đến người lớn.

Hầu hết các thông tin trong sách đều là thông thường.

Điều quan trọng phải hiểu rằng có một số từ và hành động được xử dụng rộng rãi trong cuộc sống thường ngày rất làm mích lòng người khuyết tật vì chúng giúp củng cố thành kiến và định kiến tiêu cực với khuyết tật.

Hãy xử dụng các nội dung của tập sách này bất cứ cách nào -  như một công cụ đào tạo, giáo dục và nâng cao nhận thức về các vấn đề, để thúc đẩy bình đẵng khuyết tật và thách thức những thực hành truyền thống lỗi thời. Tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm để phá vỡ rào cản và đảm bảo người khuyết tật có thể thi hành tất cả quyền dân sự của họ trong xã hội.

Mandy Hooper và Denise Cole Biên tập