THANH TAM SCHOOL

Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 4

Người có khó khăn học tập

Chúng tôi là một nhóm người có khó khăn học tập. Chúng tôi sống và làm việc ở Barking và Dagenham. Đây là những gì chúng tôi muốn nói.

 • Một số người thích được gọi là "khách hàng” trong khi những người khác thích được gọi là" người sử dụng dịch vụ” vì nó cho thấy các nhân viên đang làm việc cho chúng tôi. "
 • "Chúng tôi nghĩ rằng từ ngữ "khuyết tật học tập” làm cho mọi người nghĩ rằng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì. "
 • "Chúng tôi nghĩ rằng từ ngữ “khó khăn học tập” làm cho mọi người nghĩ rằng chúng tôi có thể làm những điều đó chỉ có thể mất thêm một chút thời gian để làm hoặc tìm hiểu. Đó là khó khăn nhưng không phải không thể đạt được.
 • "Chúng tôi nghĩ rằng cần nhiều người hơn với khó khăn học tập phải lên tiếng và giáo dục người khác về cảm giác thế nào khi bị xem là khác biệt.
 • 'Chúng tôi muốn được thông báo khi thảo luận những vấn đề về chúng tôi'.
 • "Chúng tôi muốn mọi người nói chuyện với chúng tôi. Nếu chúng tôi xử dụng xe lăn, chúng tôi muốn được nói chuyện trước mặt chớ không phải qua đầu chúng tôi.
 • "Chúng tôi muốn được phép nói lên tiếng nói mà không có một mối ác cảm nào đối với chúng tôi".    ‘
 • "Chúng tôi muốn mọi người lịch sự với chúng tôi, dể thương với chúng tôi, không la hét vào chúng tôi, và nói chuyện với chúng tôi một cách bình tĩnh.
 • "Chúng tôi muốn mọi người lấy thời gian và kiên nhẫn để lắng nghe chúng tôi, không gián đoạn và hiểu những gì chúng tôi đang nói.
 • "Chúng tôi muốn mọi người nói chuyện với chúng tôi như người lớn - chúng tôi không phải là trẻ em.
 • "Chúng tôi muốn những người có quyền, như cảnh sát và cơ quan y tế, nghiêm túc nghe chúng tôi và tin những gì chúng tôi nói.

 Người tự kỷ và 'những hình thức tự kỷ’

Đây là những gì Hội phụ huynh của các trẻ em tự kỷ  (PACT), con cái của họ và những người trẻ tuổi muốn nói.

Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tự kỷ gặp khó khăn trong những tình huống xã giao.   Một số người trong chúng tôi co thể dùng lời nói và phát biểu và một số trong chúng tôi không thể, tuy nhiên chúng tôi có ngôn ngữ riêng của chúng tôi.

 “Đừng đưa quá nhiều hướng dẫn cùng một lúc, sẽ làm tôi rối loạn. Quá nhiều tiếng ồn làm đau tai tôi. '

 "Đôi khi tôi không hiểu ranh giới xã hội và ngôn ngữ của cơ thể. Có khi chúng tôi không luôn luôn tôn trọng ranh giới cá nhân của bạn, hãy chuẩn bị để sửa chữa chúng tôi một cách vui vẻ nhưng chắc chắn nếu chúng tôi vượt qua ranh giới này.

“Một số trong chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt người khác hoặc khi bị người khác nhìn thẳng vào mắt.  Chúng tôi cảm thấy bị đe dọa”.

“Tôi có thể có vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Xin đừng giận vì đó chỉ là cách của tôi”.     ‘

Hãy luôn luôn cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn rõ ràng và trực tiếp.  Tránh việc xử dụng cụm từ với hai ý nghĩa. (ví dụ: Có mắt ở phía sau đầu.)

'Giảm thiểu xử dụng nhiều biểu hiện trên khuôn mặt của bạn, và phóng đại cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể.

“Một số người tự kỷ không nói được và có thể xử dụng ngôn ngữ ký hiệu.  Tuy nhiên họ vẫn có thể còn hiểu sự tương tác bằng lời nói.  Đừng có giả định về trí tuệ chỉ vì người đó có khó khăn phát biểu”.

Một số người tự kỷ không thích được chạm vào bất kỳ cách nào. Đừng cho rằng anh ta hoặc cô ấy sẽ muốn bắt tay.   Những tiếp xúc vật lý có thể làm rất khó chịu và đau khổ. Hãy hỏi trước! "

 Hãy hỏi một cách lịch sự nếu mọi thứ đã được hiểu, và yêu cầu họ lặp lại thông tin và hướng dẩn trở lại nếu họ có thể làm như vậy ".

Người có sức khỏe tinh thần yếu kém

Bạn có thường xuyên nghe bình luận ‘bệnh tâm thần là một cái gì đó xảy ra với những người khác, nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi’? Quá thường xuyên!

Dưới đây là một số sự kiện để giúp bạn suy nghĩ về bệnh tâm thần một cách khác.

Theo nghiên cứu của Quỹ Sức khỏe Tâm Thần tại Anh quốc vào năm 2003, một trong sáu người sẽ bị trầm cảm trong một điểm nào trong cuộc sống của họ.

Các người Sa-ma-ria ước tính có một vụ tự tử mỗi 82 phút (Thống kê Samaritan 2003).

 Số lượng người tìm giúp đỡ từ các chuyên nghiệp sức khỏe bệnh tâm thần cao gần bằng số người cần giúp đỡ về bệnh tim, và ba lần so với những người cần giúp đỡ về bệnh ung thư. (Y tế Quốc gia Anh quốc năm 1994)

Dưới đây là quan điểm của chúng tôi.

Tính chất và tác động của sức khỏe tinh thần kém khác nhau rất nhiều từ người này sang người khác. Không ai như nhau - ngay cả khi chúng ta được chẩn đoán với một căn bệnh tương tự.

Những người bị bệnh tâm thần và đã vượt qua những khó khăn riêng của họ, là những người ở một vị trí rất tốt để giúp những người khác đang trải qua một kinh nghiệm tương tự.

Phục hồi từ một bệnh tâm thần và trở lại làm việc là một điều rất khó khăn. Chúng tôi còn  phải chống đối với sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc nếu chúng tôi cho biết về những khó khăn trong quá khứ hoặc hiện tại của chúng tôi. "

"Nhiều người trong chúng tôi bị phân biệt đối xử và loại trừ ngoài xã hội như không thể tiếp cận với hàng hóa hàng ngày và các dịch vụ cơ bản như y tế, ngân hàng. Chúng tôi không thể tham gia vào giải trí, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, sống trong cảnh nghèo đói, ở trong những nhà không thích hợp, và bị tách ra khỏi gia đình của chúng tôi. '

      'Đừng tin tất cả những gì bạn đọc trên báo chí. Hãy nhìn mỗi người như một người riêng biệt.