Quyền Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật - Phần 6

Người khiếm thính hoặc khó nghe

Đừng đưa ra những giả định về khả năng giao tiếp hoặc cách giao tiếp của một người khiếm thính.  Luôn luôn yêu cầu họ cho bạn biết họ thích giao tiếp cách nào.

Hãy nhớ rằng đối với nhiều người khiếm thính, ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ đầu tiên và do đó là phương pháp ưa thích để giao tiếp.

 

Nếu có một thông dịch viên, hãy nhớ nói chuyện thẳng với người bạn đang gặp, chứ không nói với thông dịch viên.

Nó có thể có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn hãy nói với giọng nói bình thường của bạn và nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện với người khiếm thính hay khó nghe.

Nếu bạn có khó khăn để giao tiếp, bạn có thể viết xuống (nhưng hãy nhớ rằng có thể đó không phải là ngôn ngữ đầu tiên của người khiếm thính).

Đọc Môi

Đừng giả định rằng tất cả những người khiếm thính hoặc khó nghe có thể đọc môi.

Luôn hỏi khi bạn gặp họ.

Nếu một người khiếm thính đọc được môi, nên rằng đọc môi không hoàn toàn đáng trúng  và đòi hỏi rất nhiều tập trung.   Nó là rất mệt mỏi.

Nhìn thẳng vào người khiếm thính và nói chậm rãi và rõ ràng nhưng không cần phóng đại hoặc la lớn.

Hãy xử dụng các biểu hiện trên khuôn mặt, cử chỉ,  cơ thể và cử động một cách kỹ lưỡng để nhấn mạnh các từ nói (chỉ có 3 trong 10 từ được thực sự 'đọc' từ môi).

Hãy để mặt trước ánh sáng và giữ tay, thuốc lá và thực phẩm xa khuôn mặt của bạn khi nói chuyện với người đọc môi.

Kêu gọi sự chú ý của người đó bằng cách đụng nhẹ trên vai của họ, hoặc quơ tay nhẹ .

Những thực hành tốt và tối thiểu xã giao

 Đừng đưa ra những giả định về khả năng của người khuyết tật có thể hay không làm một số việc. Họ đã phát triển những phương pháp riêng biệt để khắc phục những khó khăn mà họ phải đối mặt  hàng ngày.

Đừng cho rằng chỉ vì suy giảm vô hình tức là không có suy giảm. Nhiều người với những suy giảm vô hình phải chịu rất nhiều sự phân biệt đối xử. Không phải tất cả mọi người khuyết tật đều xử dụng xe lăn.

Hãy cho người khuyết tật sự tôn trọng tương tự như bạn cho bất cứ ai là một phụ nữ, một phụ huynh, một đồng nghiệp, vân vân.  Nếu họ cần thời gian để làm điều gì đó, hãy kiên nhẫn.

 Đừng ngần ngại nếu bạn xử dụng những câu thông thường như “ Gặp bạn sau” hoặc “ tôi có thể  chạy đâm vào bạn” và sau đó nhận ra rằng người đó có một suy yếu.

Đừng xử dụng những câu vể hành vi với trẻ em (ví dụ, các cụm từ như 'Bé nào anh hùng?  Bé nào khôn ngoan?

Đừng cho rằng một người muốn bạn giúp đỡ. Hãy đề nghị sự giúp đỡ của bạn trước và chờ  khi đề nghị được chấp nhận.  Ngay cả sau đó, không giả sử bạn biết cách tốt nhất để giúp.. Thay vào đó, hãy lắng nghe sự hướng dẫn từ người khuyết tật - họ là chuyên gia ở đây.

Đừng xúc phạm người khuyết tật bằng cách nói chuyện với họ thông qua các bạn đồng hành (ví dụ, 'Cô ấy hoặc anh ta có muốn đường không ')?